Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 26/10 - 01/11/2020 

Phùng Thị Hồng Dung

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

26/10/2020

Theo giờ làm việc Hành chính

P109-A2

- Tiếp công dân định kỳ.

- Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

Thanh tra - PC

8h30

PHA1B

- Làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu;

-  Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục Chính trị và giảng viên giảng dạy môn Lý luận chính trị.

ĐU ĐHTN

VP ĐU

Thứ Ba

Ngày

27/10/2020

7h30

HT-ĐHKTCN

- Tổng kết năm học 2018-2019, 2019-2020 và kế hoạch năm 2020-2021 của sinh viên Lào tại CHXHCNVN

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

- Đại diện lãnh đạo các phòng: KHCN & HTQT, Đào tạo, CTHSSV.

Ban tổ chức

Phòng HCTC

14h00

PHA1B

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Tư

Ngày

28/10/2020

8h00

HT C2

- Hội nghị Đại biểu Viên chức bầu Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo công văn triệu tập.

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Văn phòng

8h00

PHA1B

- Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT làm việc với Trường

 - Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT.

 - PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

- Lãnh đạo các phòng: Thanh tra – PC, Đào tạo, CTHSSV, VP Đảng – Đoàn thể.

Trưởng đoàn kiểm tra

TT-PC

14h00

PHA1B

- Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT làm việc với Trường

 - Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT.

 - PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

- Lãnh đạo các phòng: Thanh tra – PC, Đào tạo, CTHSSV, VP Đảng – Đoàn thể.

Trưởng đoàn kiểm tra

TT-PC

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thành viên Hội đồng ĐHTN.

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

29/10/2020

8h00

PHA1B

- Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT làm việc với Trường

 - Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ GD&ĐT.

 - PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

- Lãnh đạo các phòng: Thanh tra – PC, Đào tạo, CTHSSV, VP Đảng – Đoàn thể.

Trưởng đoàn kiểm tra

TT-PC

15h00

PHA1B

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Toàn thể Ban Chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Sáu

Ngày

30/10/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

31/10/2020

8h00

PHA1B

- Họp Hội đồng trường

- Thành viên Hội đồng trường

Chủ tịch HĐT

Hà Trần Phương

HĐT

9h00

HT C2

- Lễ công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Khai giảng năm học 2020 – 2021.

- Đại biểu mời;

- Toàn thể viên chức, người lao động đang làm việc tại Trường;

- Đại diện sinh viên; Học viên cao học và nghiên cứu sinh.

 

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

HC - TC

Chủ nhật

Ngày

01/11/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

loading....