Đang xử lý.....
Khoa Hóa học

NGƯT. PGS. TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Khoa Hóa học

PGS. TS. Bùi Đức Nguyên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Khoa Hóa học

PGS. TS. Đỗ Trà Hương - Phó Trưởng Khoa Hóa học

Khoa Hóa học

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Lan - Trưởng Khoa Hóa học

Khoa Hóa học

PGS. TS. Dương Thị Thú Anh - Trưởng bộ môn

Khoa Hóa học

PGS. TS. Phạm Văn Khang - Phó trưởng phòng KHCN&HTQT

Khoa Hóa học

PGS. TS. Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng bộ môn

Khoa Toán

THÔNG TIN PHÓ GIÁO SƯ

Khoa Sinh học

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

Khoa Sinh học

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

Khoa Sinh học

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Khoa Sinh học

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học

Khoa Sinh học

PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

Khoa Sinh học

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

Khoa Sinh học

PGS.TS. Sỹ Danh Thường