Đang xử lý.....

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

I. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Quản trị - Phục vụ

Địa chỉ : Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: phongquantri-phucvu@tnue.edu.vn

 
 
 
 
II. Chức năng

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phụcvụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo quản, và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định;

- Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại cho viên chức theo quy định;

- Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước của toàn Trường;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo điều lệ Bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Trường (trừ khu vực nhà ăn và ký túc xá);

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản trị phục vụ của Trường.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

 
 
 
 
V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

Quy định Đầu tư mua sắm, sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Dowload biểu mẫu tại đây

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (xem tại đây)

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Sửa chữa nhỏ

Xây dựng

Giấy báo hỏng họăc đề nghi của các đơn vị

Phạm Văn Thoại  Lương Đức Thắng

Phòng 303; 304-A2

Các ngày trong tuần

Thiết bị

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

Mua sắm

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc

- Báo giá cạnh tranh (03 chiếc)

- Quyết định thành lập HĐXĐG

- Biên bản xét duyệt giá

- QĐ lựa chọn nhà cung cấp

- Hợp đồng mua bán

- Biên nghiện thu bàn giao theo Hợp đồng

- Biên bản bàn giao tài sản, nguyên liệu, vật liệu, CCDC

- Hóa đơn đỏ

- Thanh lý hợp đồng

Đặng Phương Thanh

Phòng 304A2

Các ngày trong tuần

Cải tạo nâng cấp các hạng mục xây dựng và thiết bị phục vụ công tác đào tạo

- Biên bản kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí

- Trình Hiệu trưởng chỉ thầu đơn vị hoặc cá nhân trong công tác thay thế và sửa chữa

- Tiến hành ký hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu.

- Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc.

- Hoá đơn đỏ (nếu có)

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

Phạm Văn Thoại  Lương Đức Thắng

Phòng 303; 304-A2

Các ngày trong tuần

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

 
 
 
 
VII. Văn bản quản lý
Chưa có văn bản.
VIII. Liên hệ

Quản trị - Phục vụ

Địa chỉ:  Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: phongquantri-phucvu@tnue.edu.vn