Đang xử lý.....

V/v thực hiện lịch sinh hoạt công dân đầu khóa k55 và lịch khám sức khỏe

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường

THƯ NGỎ GỬI CÁC EM TÂN SINH VIÊN K55

V/v Khen thưởng sinh viên tiêu biểu cấp ĐHTN năm học 2019-2020

Kính gửi: Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường

Thời khóa biểu Đại học chính quy Khóa 55 học kỳ I năm học 2020-2021

Thời khóa biểu có thể xem trong file đính kèm. Các em sinh viên có thể xem trực tiếp thời khóa biểu các lớp tại đây.

V/v đón tiếp sinh viên K55

Tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2020

V/v bàn hành Điều lệ Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường Đại học Sư phạm năm học 2020 - 2021

V/v ban hành Kế hoạch công tác Đoàn, Hội và Công tác sinh viên năm học 2020-2021

THƯ CHÚC MỪNG - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Hòa

THƯ CHÚC MỪNG - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chúc mừng Thạc sĩ Vilaykone PHAKAXOUM