Đang xử lý.....

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NĂM 2020

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thông báo V/v triển khai đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 7 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phòng chống các hoạt động truyền đạo trái pháp luật cho học sinh, sinh viên

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020

Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2020"

V/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên và học viên cao học kỳ thi ngày 28/6/2020

Công văn V/v công tác sinh viên cuối khóa và tổng kết khóa học - K51

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 51

V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 53

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các lớp sinh viên khóa 53