Đang xử lý.....

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 6 năm 2021

Thông báo công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 ( đố với k55 ), học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2020-2021, hỗ trợ chi phí học tập đợt I năm 2021

TB thu học phí các lớp đại học liên thông VLVH tại Trường (đợt 4)

Ban hành sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 05 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 27(2019-2021) và Khóa 28(2020-2022) - Thời gian thi: Từ 07/5/2021 đến 22/5/2021)

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Thông báo Thu các khoản phí, lệ phí tháng 04 năm 2021

Vv sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định thưởng điểm cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Trường, cấp Đại học, cấp Tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc gia, cấp Quốc tế và sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh, tin học