Đang xử lý.....

Trang thông tin và tóm tắt luận án của NCS Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trang thông tin và tóm tắt luận án của NCS Lê Thị Hồng Trang

Thông tin luận án NCS Nguyễn Hữu Tuyến

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở. Ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học Mã số: 9140111 Họ và tên NCS: Nguyễn Hữu Tuyến Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Vũ Quốc Chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. PGS.TS Cao Thị Hà, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên