Đang xử lý.....

Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm 2023-2024, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2023 

Phùng Thị Hồng Dung

► BẢNG THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NĂM 2023 ... Xem chi tiết.

► DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ  1 NĂM HỌC 2023-2024 ... Xem chi tiết.

► DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023 ... Xem chi tiết.

loading....