Đang xử lý.....

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 21-22/9/2022

Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 1, năm 2022

Thu học phí các lớp liên thông vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đợt 2 năm 2022

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo; Sơ đồ kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ & hợp tác quốc tế năm học 2022 - 2023

Thông báo Thu học phí học viên sau đại học

Chương trình Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ (Ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 28 (2020-2022) - Thời gian thi: Từ 23/04/2022 đến 24/04/2022)

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2021 - 2022 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 28(2020-2022) Thời gian Từ 19/3/2022 đến 29/3/2022)