Đang xử lý.....

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 30(2022-2024) và Khóa 29(2021-2023); Thời gian thi: Từ 16/06/2023 đến 22/06/2023

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 (Bổ sung); Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29(2021-2023); Thời gian thi: Từ 18/06/2023 đến 20/06/2023

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2023

Lịch thi Bổ sung kiến thức (Cho thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ Tháng 5 năm 2023) - Thời gian thi: Từ 04/5/2023 đến 06/5/2023

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 - Trình độ thạc sĩ Khóa 28 (2020-2022); Khóa 29 (2021-2023); Thời gian thi: Từ 15/04/2023 đến 21/04/2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023 (bổ sung lần 2)

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 29 (2021-2023) - Thời gian thi: Từ 10/02/2023 đến 19/02/2023

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2022

Lịch thi học kỳ I - năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29B và K30A (Thời gian thi: Từ 28/10/2022 đến 29/10/2022)

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 21-22/9/2022