Đang xử lý.....

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM - ĐHTN

 

 BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Đinh Đức Hợi – Chủ tịch

2. Đ/c Đào Anh Văn – Phó Chủ tịch thường trực

3. Đ/c Nguyễn Nam Thái – Phó Chủ tịch

4. Đ/c Mông Đình Tươi – Uỷ viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Thế Hùng – Uỷ viên BCH

6. Đ/c Vũ Minh Tuyên – Uỷ viên BCH

7. Đ/c Đặng Quyết Tiến – Uỷ viên BCH

LIÊN HỆ

 Văn phòng Hội Cựu chiến binh Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên

Tầng 1, Nhà A2

Điện thoại: 0982998645; 0945808645 (đ/c Đào Anh Văn)