Đang xử lý.....

Lý lịch khoa học PGS.TS. Phạm Hữu Kiên

PGS ngành Vật lý

NGƯT. PGS. TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

PGS. TS. Bùi Đức Nguyên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

PGS. TS. Đỗ Trà Hương - Phó Trưởng Khoa Hóa học

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Lan - Trưởng Khoa Hóa học

PGS. TS. Dương Thị Tú Anh - Trưởng bộ môn

PGS. TS. Phạm Văn Khang - Phó trưởng phòng KHCN&HTQT

PGS. TS. Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng bộ môn

THÔNG TIN PHÓ GIÁO SƯ

LÝ LỊCH KHOA HỌC - PGS.TS Cao Thị Hảo

Đội ngũ nhà khoa học có chức danh Phó Giáo sư

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học