Đang xử lý.....

PGS ngành Vật lý

NGƯT. PGS. TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

PGS. TS. Bùi Đức Nguyên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

PGS. TS. Đỗ Trà Hương - Phó Trưởng Khoa Hóa học

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Lan - Trưởng Khoa Hóa học

PGS. TS. Dương Thị Tú Anh - Trưởng bộ môn

PGS. TS. Phạm Văn Khang - Phó trưởng phòng KHCN&HTQT

PGS. TS. Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng bộ môn

THÔNG TIN PHÓ GIÁO SƯ

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

PGS.TS. Sỹ Danh Thường