Đang xử lý.....

THÀNH TÍCH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2019

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC-SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO SINH VIÊN

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2019

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2018

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2017

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2016

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2015

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2014

Các giải thưởng đề tài NCKH sinh viên

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

DANH MỤC KHEN THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2019

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa Sinh học nhận Học bổng Vallet

Giải thưởng NCKH sinh viên