Đang xử lý.....

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG "HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023"

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ LĨNH VỰC TDTT LẦN THỨ XIV NĂM 2023

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29

THÀNH TÍCH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2019

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC-SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO SINH VIÊN

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2019

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2018

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2017

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2016

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2015

Giải thưởng Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2014

Các giải thưởng đề tài NCKH sinh viên

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

DANH MỤC KHEN THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2019

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc