Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 124
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Số 472-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/01/2024
3943/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Văn bản chung Ban hành Quy định về quản lí, sử dụng Hội trường của Trường Đại học Sư phạm 14/11/2023
3484/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Đào tạo Ban hành Quy chế thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục học và ngành Tâm lý học giáo dục 19/10/2023
2856/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành Bộ chương trình đào tạo, trình độ đại học 08/09/2023
2737/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Đào tạo Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024 của Trường Đại học Sư pham - Đại học thái Nguyên 31/08/2023
2090/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Đào tạo Ban hành Quy chế thực tập sư phạm 25/07/2023
923/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định về dạy học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm 04/05/2023
389-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 4 năm 2023 28/04/2023
678/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thông tin thư viện Ban hành Quy định quản lý, bảo mật, an toàn thông tin và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Trường ĐHSP - ĐHTN 31/03/2023
669/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thông tin thư viện Ban hành Quy định Bổ sung, thu thập, quản lý và khai thác tài liệu của Trường ĐHSP - ĐHTN 30/03/2023
624/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo đại học của Trường Đại học Sư phạm ban hành theo Quyết định số 4748/QĐ-ĐHSP ngày 16/11/2021 và Quyết định số 5479/QĐ-ĐHSP ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHTN 28/03/2023
259/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy định bổ sung, thu thập, quản lý và khai thác tài liệu của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 09/02/2023
307-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 02/2023 02/02/2023
138/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 của Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 17/01/2023
137/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 17/01/2023
Số 302 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 01/12/2022
3130/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 16/11/2022
3131/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 16/11/2022
3080/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/11/2022
2707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định tạm thời về quy trình, hướng dẫn thanh toán và mẫu biểu chứng từ kế toán tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 27/10/2022