Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 100
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
264-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022 29/07/2022
262-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 30/06/2022
888/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm 22/04/2022
832/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Công tác HSSV Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/04/2022
629/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24/03/2022
308/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm 07/03/2022
189-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 28/02/2022
55/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm năm 2022 14/01/2022
183 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/12/2021
5687/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2021
5688/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2021
4897/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 23/11/2021
4785/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Khoa học công nghệ Ban hành Quy định về thu hút, quản lý người nước ngoài đến công tác và học tập tại Trường Đại học Sư phạm 18/11/2021
748/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 16/11/2021
4458/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định đào tạo chương trình tiếng Việt theo hình thức 2 + 1 + 1 cho lưu học sinh 04/11/2021
4231/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 21/10/2021
4167/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 15/10/2021
4130/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Hành chính tổ chức Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong Trường Đại học Sư phạm 13/10/2021
4075/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Đào tạo Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022 08/10/2021
3707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy 16/09/2021