Đang xử lý.....

Thông báo V/v thu các khoản phí, lệ phí tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Thông báo Lịch thi và thời gian biểu kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học tại Trường đợt thi tháng 7 năm 2019

Thông báo lịch cấp Bằng, Hồ sơ và Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

Thông báo V/v thu các khoản phí, lệ phí tháng 6 năm 2019

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm CTHSSV tháng 6 năm 2019

Công văn V/v tham gia giải thưởng KOVA lần thứ 17, năm 2019

Kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, kì thi ngày 11/5/2019

Thông báo về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên, lưu học sinh trong Trường.

Công văn V/v thay đổi lịch học chính trị đối với sinh viên cuối khóa K50

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các lớp sinh viên K50