Đang xử lý.....

Thông tin học bổng Hiệp định tại Hungary

NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN 2021

Học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan, học tại Đại học Fengchia, Đài Loan

Học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan, học tại Đại học Fengchia, Đài Loan Hạn nộp hồ sơ: trước 15/11/2021 Học bổng trị giá: 25000 Đài tệ/tháng

Tập huấn Quản trị và quản lí hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với chuyên gia của Đại học Sunshine Coast (Australia)

Ngày 04/5/2021, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên đã khai mạc Khóa tập huấn Quản trị và quản lí hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường.

Triển khai Đề án 89, đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 13/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn số 1943 BGDĐT-GDĐH hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022 (Đề án 89). Đề án 89 là đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030, trong đó có nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học ở trong và ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện Đề án 89, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ trong phạm vi Đề án 89 cho năm 2021 và 2022. Các hình thức đào tạo Các hình thức đào tạo bao gồm: toàn thời gian ở Việt Nam; toàn thời gian ở nước ngoài; toàn thời gian theo hình thứ

Thông báo học bổng nghiên cứu tại Đức của DAAD năm 2021

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng dành cho các học giả Việt Nam định làm nghiên cứu sinh trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể như sau: 1. Các chương trình học bổng (03 chương trình): (i) Doctoral Programmes in Germany – Học bổng toàn phần cho hoàn thành một đề cương nghiên cứu sinh tại Đức và được cấp bằng Tiến sỹ (từ 3 tới 4 năm) (ii) Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees – Học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh trong nước muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 1 tới 2 năm) (iii) One-Year Grants – Học bổng toàn phần nhằm thực hiện một đề cương hoặc một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 7 tới 12 tháng) 2. Chế độ học bổng: Học bổng bao gồm 1.200 €/ tháng, khóa học tiếng Đức, hỗ trợ đi lại, bảo hiểm, hỗ trợ học tập và đoàn tụ gia đình. 3. Đối tượng dự tuyển: Ứng viên có thể là học giả, là nhà khoa học đã tốt nghiệp cao học không quá sáu năm tính tới thời điểm nộp đơn. 4. Thời hạ

Giới thiệu chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Văn phòng du học Campus France Việt Nam của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam...