Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC - Mã số: ĐH2023-TN04-01

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2022-TNA-33

Lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động để hưởng thu nhập tăng thêm năm 2024

Thông báo Về lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2024

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới chương trình GD Mầm non" và giao lưu khoa học giữa các trường đại học, cao đẳng đào tạo GVMN

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới chương trình GD Mầm non" và giao lưu khoa học giữa các trường đại học, cao đẳng đào tạo GVMN do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức

Triệu tập đội viên Đội PCCC&CNCH tham gia Hội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng của nhân cho sinh viên đại học đợt 2 năm 2024

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2024