Đang xử lý.....

Phòng thí nghiệm 

 Giới thiệu phòng thí nghiệm

Hiện nay, Trường có 37 phòng thực hành, thí nghiệm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên được  bố trí tại Nhà thí nghiệm và giảng đường B3 có hệ thống xử lý nước thải  đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường:

 

thi nghiem 2

Các phòng máy tính phục vụ thực hành Ngoại ngữ và Tin học với 521 bộ máy tính đã phục vụ tốt công tác đào tạo; Các phòng phòng học thực hành nhạc, họa, múa gồm đầy đủ các loại nhạc cụ cơ bản, máy chiếu, giá vẽ và những trang thiết bị khác phục vụ cho các bộ môn nghệ thuật.