Đang xử lý.....

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2022-2023

Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

Công khai học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2022 - 2023, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2022 đối với khóa 57

Thu học phí học viên sau đại học

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2022