Đang xử lý.....

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022 

         Trường Đại hoc Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báodanh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ của giảng viên Nhà trường đã công bố, xuất bản từ năm 2017-2022:

         1. Danh mục bài báo ISI, Scopus (LINK)

         2. Danh sách bài báo Quốc tế thường (LINK)

         3. Danh sách bài báo trong nước (LINK)

         4. Danh sách Giáo trình, sách (LINK)

loading....