Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Võ Xuân Thủy là chủ nhiệm 

1. THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: Phát triển chương trình tự chọn môn Giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mã số: CS.2020.11

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Xuân Thủy

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 4951/QĐ-ĐHSP ngày 25/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 9h30, ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp 104 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

2. THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Xem chi tiết tại ĐÂY)

loading....