Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 05-11/12/2022 

Phùng Thị Hồng Dung

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

05/12/2022

7h00

Phòng họp A, Nhà A1

Họp giao ban tháng 12 năm 2022

Tập thể lãnh đạo trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Bí thư đoàn thanh niên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

08h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Bí thư các chi bộ

Thường trực Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

17h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Hội nghị kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng trường (Hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến)

Thành viên Hội đồng trường

Chủ tịch

Hà Trần Phương

 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

06/12/2022

08h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Bí thư các chi bộ

Thường trực Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Tư

Ngày

07/12/2022

14h00

Phòng họp 2, TTHN ĐHTN

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

08/12/2022

Sáng

Phòng 104, Nhà A4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thị Phương Thảo, Khoa TLGD

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

09/12/2022

08h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Bảy

Ngày

10/12/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

11/12/2022

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....