Đang xử lý.....

Lịch Công tác tuần từ 23-29/5/2022 

Phùng Thị Hồng Dung

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

Ngày

23/5/2022

9h00-11h00

Phòng A1A

Họp online với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới “Kết quả tổng thể và tiến độ kết thúc của Chương trình ETEP”

- Ngân hàng Thế giới, PMU, IVA, các trường ĐHSP tham gia ETEP

- Trường: Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Đại diện BQL ETEP

Ngân hàng

Thế giới

Phòng HCTC

14h00-17h00

Phòng A1A

Họp online với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới “Đánh giá tác động và tính bền vững của Chương trình ETEP”

- Ngân hàng Thế giới, PMU, IVA, các trường ĐHSP tham gia ETEP

- Trường: Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Đại diện BQL ETEP

Ngân hàng

Thế giới

Phòng HCTC

Thứ Ba

Ngày

24/5/2022

8h30

Phòng A1A

 

Họp hội đồng nghiệm thu sáng kiến cơ sở năm học 2021-2022

(Đối với sáng kiến đăng ký từ đầu năm học)

Theo Quyết định số 1118/QĐ-ĐHSP ngày 20/5/2022

Chủ tịch HĐ

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng A1A

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Tư

Ngày

25/5/2022

14h00

 Phòng A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ: Khoa Hóa học, Phòng Hành chính - Tổ chức

Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chi ủy Khoa Hóa học, Chi ủy Phòng Hành chính - Tổ chức

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

26/5/2022

15h00

Phòng A1A

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h30-17h00

Phòng A1B

Họp online với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới “Môi trường và An toàn xã hội: về dân tộc và giới, về môi trường, về truyền thông của Chương trình ETEP”

- Ngân hàng Thế giới, PMU, các trường ĐHSP tham gia ETEP

- Trường: Trưởng phòng KHTC, đại diện lãnh đạo phòng QLCSVC, đại diện BQL ETEP

Ngân hàng

Thế giới

Phòng HCTC

Thứ Sáu

Ngày

27/5/2022

8h30-10h00

Phòng A1A

Họp online với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới “Quản lý tài chính của Chương trình ETEP”

- Ngân hàng Thế giới, PMU, Vụ KHTC, các trường ĐHSP tham gia ETEP

- Trường: Lãnh đạo phòng KHTC, Kế toán trưởng

Ngân hàng

Thế giới

Phòng HCTC

13h30-16h30

Phòng A1A

Họp với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về đánh giá cuối kỳ Chương trình ETEP tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Ngân hàng Thế giới, BQL Chương trình ETEP Bộ GD&ĐT, IVA;

- Trường: BGH, Đại diện lãnh đạo Phòng: QLCSVC, BĐCLGD, KH-CN&HTQT, KHTC, HCTC, CNTT-TV, KHTC, Đào tạo, CTSV; Kế toán trưởng; Trưởng nhóm biên soạn tài liệu mô đun 8

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên.

Ngân hàng Thế giới

Phòng HCTC

S:8h30-11h30 C:13h30-16h30

Trung tâm Hội nghị, ĐHTN

Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Bắc năm 2022 với chủ đề “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”.

Theo Quyết định số 685/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban Đào tạo

18h45-21h00

Hội trường C1

Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Tôi yêu hòa bình”

Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng: KH-CN&HTQT, Đào tạo, CTSV; Chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư đoàn TNCSHCM; đại diện lãnh đạo các khoa; Đại diện sinh viên Trường

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

Thứ Bảy

Ngày

28/5/2022

S:8h30-11h30 C:13h30-16h30

Trung tâm Hội nghị, ĐHTN

Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Bắc năm 2022 với chủ đề “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”.

Theo Quyết định số 685/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban Đào tạo

Chủ nhật

Ngày

29/5/2022

S:8h30-11h30 C:13h30-16h30

Trung tâm Hội nghị, ĐHTN

Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Bắc năm 2022 với chủ đề “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”.

Theo Quyết định số 685/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban Đào tạo

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....