Đang xử lý.....

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 – NĂM 2023 

Vũ Đình Bắc

Nhằm tạo diễn đàn học thuật thúc đẩy các nghiên cứu, mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy Vật lí, Hội Vật lí Việt Nam tổ chức Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 6 - năm 2023 với chủ đề Nâng cao chất lượng dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiêntại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

I. MỤC ĐÍCH

- Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa những người làm công tác giảng dạy Vật lí và các môn khoa học tự nhiên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong cả nước;

- Tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên trình bày những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, những kinh nghiệm trong quản lí giáo dục, dạy học và đào tạo giáo viên Vật lí, xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa về Vật lí và Khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học;

- Định hướng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn Vật lí, môn Khoa học tự nhiên nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đáp ứng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

II. NỘI DUNG

Các bài viết gửi tham gia báo cáo tại Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiên ở tất cả các bậc học, cụ thể:

1. Giáo dục Vật lí và Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

- Vị trí, vai trò của giáo dục Vật lí, giáo dục Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông;

- Dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiên theo hướng phát triển năng lực học sinh;

- Dạy học tích hợp, dạy học phân hoá ở trường phổ thông;

- Giáo dục STEM ở trường phổ thông;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiên;

- Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiên;

- Khai thác và sử dụng thiết vị công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí và Khoa học tự nhiên;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí và Khoa học tự nhiên.

2. Giảng dạy Vật lí và Khoa học tự nhiên ở bậc đại học

- Đào tạo giáo viên môn Vật lí, giáo viên môn Khoa học tự nhiên tại các cơ sở đào tạo giáo viên;

- Bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Vật lí đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực; Bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên;

- Giảng dạy Vật lí ở các khoa Vật lí, các trường Cao đẳng, Đại học trong thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và  quốc tế.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2023

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Giáo viên Vật lí, Khoa học tự nhiên các trường THCS, THPT;

- Giảng viên Vật lí các trường đại học, cao đẳng;

- Nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục các cấp học liên quan đến dạy học Vật lí, Khoa học tự nhiên;

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ngành Vật lí, Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí và những người quan tâm.

V. PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

        - Hội Giảng dạy Vật lý Việt Nam là đơn vị chủ trì, phụ trách và thực hiện toàn bộ các nội dung môn của Hội nghị.

        - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là đơn vị đăng cai và hỗ trợ về cơ sở vật chất hiện có để tổ chức Hội nghị.

VI. ĐĂNG KÍ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

- Thời hạn nộp phiếu đăng kí và tóm tắt báo cáo (theo mẫu đính kèm thông báo này): trước ngày 15/8/2023

- Thời hạn nộp toàn văn báo cáo: trước ngày 15/9/2023

- Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 15/10/2023

Liên hệ:

+ Đăng kí tham dự hội nghị, gửi tóm tắt và toàn văn báo cáo (theo mẫu) dưới hình thức trực tuyến, sử dụng đường dẫn: https://forms.gle/9MYaHrEf1gY1VoTe6.

+ Liên hệ qua điện thoại với Hội Giảng dạy Vật lí: PGS. TS Phạm Xuân Quế (0913067850), PGS. TS. Nguyễn Văn Biên (0913067850), TS. Tưởng Duy Hải (0913067850), với đại diện Hội Giảng dạy Vật lí tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên: TS. Nguyễn Thị Thu Hà (0983752675), hay qua email: vnphyse@gmail.com (PGS. TS Nguyễn Văn Biên).

VI. KINH PHÍ HỘI NGHỊ

- Phí tham dự Hội nghị: 1.000.000 đồng (một triệu đồng) bao gồm chi phí tổ chức, tài liệu hội nghị, giải khát giữa giờ, ăn trưa ngày 25/11/2023.

Thông tin chuyển khoản Phí tham dự và lệ phí đăng bài sẽ được cập nhật tại Thông báo số 2.

- Đại biểu tự túc phương tiện đi lại, nơi lưu trú khi tham dự Hội nghị, chi phí trải nghiệm văn hóa địa phương và các chi phí khác (nếu có).

VII. TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

- Tóm tắt báo cáo và Chương trình Hội nghị sẽ được phát tới các đại biểu tại Hội nghị.

- Các bài báo toàn văn tham dự hội nghị sẽ được phản viện để gửi đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (đã được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI)). Kinh phí phản biện và đăng bài báo trên tạp chí do tác giả tự chi trả theo quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Các thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật trên website của Trường Đại học Sư phạm: https://tnue.edu.vn/ và Facebook của Hội Giảng dạy Vật lí https://www.facebook.com/hgdvlvn.

loading....