Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020 - TNA - 08 

Phùng Thị Hồng Dung

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 

Tên đề tài: Xây dựng mô hình giáo dục phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục cho học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.

Mã số: B2020 - TNA - 08

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Út Sáu

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 3885/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 14h00, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 104 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

► THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... Xem chi tiết.

loading....