Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, Mã số: B2020 - TNA - 09 do PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý là chủ nhiệm 

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 

Tên đề tài: Phát triển năng lực đọc - hiểu văn bản cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số

Mã số: B2020 - TNA - 09

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2248/QĐ-ĐHTN ngày 15/12/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 15h00, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 104 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

loading....