Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số đề tài: B2020-TNA-07 

Phùng Thị Hồng Dung

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 

- Tên đề tài: Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông các tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Mã số đề tài: B2020-TNA-07

   - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Mậu Đức

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 3883/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: 9h00, ngày 13 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

► THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... Xem chi tiết.

loading....