Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-10 

Phùng Thị Hồng Dung

Tên đề tài: Thiết kế quy trình sử dụng thí nghiệm theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

Mã số: TNUE-2022-10

Chủ nhiệm đề tàiTS. Phạm Thị Hồng Tú

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: 543/QĐ-ĐHSP ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 13h 45’, thứ 5, ngày 23 tháng 03 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 514 (Phòng bộ môn Khoa Sinh học), nhà A4, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

► THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ... Xem chi tiết.

loading....