Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.19 

Phùng Thị Hồng Dung

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

 

Tên đề tài: Nghiên cứu giải mã hệ gen lục lạp và nuôi cấy rễ tơ ở cây Vú bò

(Ficus simplicissima lour.)

Mã số: CS.2021.19

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: 208/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 15h00, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Phòng 514 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

► THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... Xem chi tiết.

loading....