Đang xử lý.....

Các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

Phùng Thị Hồng Dung

 CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TÌNH HÌNH COVID 2021

STT

SỐ/ KÝ HIỆU - TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

CHI TIẾT

  Số 5751/ĐHSP_HCTC V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 31/12/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
  Số 2435/ĐHTN-CTHSSVTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại ĐHTN 30/12/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
  Số 2118/ĐHTN-CTHSSV V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 26/11/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
  Số 600- CV/TU Về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 06/11/2021 TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
  Số 1963/ĐHTN-VP Thông báo Kết luận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 03/11/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
  Số 5373/UBND-KGVX V/v tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 03/11/2021 UBND TỈNH Xem chi tiết
  Số 4986/SYT-NVY V/v tăng cường công tác giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn 03/11/2021 SỞ Y TẾ TỈNH TN Xem chi tiết
   Số 4435/ĐHSP-CTHSSV V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 tại Trường 02/11/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
  Số 465/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để khiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Phường Quang Trung 02/11/2021 PHƯỜNG QUANG TRUNG Xem chi tiết
  Số 3807/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để khiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 02/11/2021 UBND TỈNH Xem chi tiết

 

 

Số 221/ TB-UBND Thông báo khẩn Tìm người liên quan đến Nhà hàng Bullet Time Đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 02/11/2021 PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ Xem chi tiết
  Số 4424/ QĐ-ĐHSP Quyết định Về việc ban hành Quy trình đón sinh viên quay lại Trường và các bước xử lý tình huống khi có người nghi nhiễm COVID-19 01/11/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
1 - Số 1851/ ĐHTN-CTHSSV Thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 19/10/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
2 - Số 2987/ĐHSP-HCTC Tiếp tục các biện pháp phòng, chống COVID-19 11/8/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
3 - Số 1372/ĐHTN-CTHSSV Quản lý CBVC, NLĐ, NH và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 11/8/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
4 - Số 161-CV/ĐU V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 28/7/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết

5

 - Số 1238/ĐHTN-CTHSSV Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 20/7/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
6

- Số 2532/ĐHSP-HCTCTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

20/7/2021

TRƯỜNG ĐHSP TN

Xem chi tiết

 

CÔNG VĂN THÁNG 6/2021

1 - Số 121-CV/ĐU V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong Trường 08/6/2021 ĐẢnG ỦY - TRƯỜNG ĐHSP  Xem chi tiết
2 - Số 2781/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch COVID - 19 17/6/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
3 - Số 6077/QĐ-UBND Quyết định V/v thực hiện cách ly xã hội đối với một số khu dân cư thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19  17/6/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
4 - Số 1056/ĐHTN-CTHSSV V/v tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID - 19 18/6/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
5 - Số 2147/ĐHSP-HCTC V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 18/6/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết

  

CÔNG VĂN THÁNG 4 và THÁNG 5/2021

1 - Số 2781/UBND-KGVX V/v nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID - 19 30/5/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
2 - Số 896/ĐHTN-CTHSSV V/v đảm bảo các nội dung phòng, chống dịch COVID - 19 27/5/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
3 - Số 811/ĐHTN-CTHSSV V/v tăng cường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 17/5/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
4 - Số 1667/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay 03/5/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
5 - Số 717/ĐHTN-CTHSSV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 02/5/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
6 - Số 1840/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay 02/5/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
7 - Số 1743/BGDĐT-GDTC V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 29/4/2021 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Xem chi tiết
8 - Số 693/ĐHTN-CTHSSV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 27/4/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
 
1 - Số 911/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 sau khi sinh viên trở lại trường học tập trung 05/3/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
2 - Số 259/ĐHTN-VP V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong  phòng, chống dịch COVID - 19 26/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
3 - Số 239/ĐHTN V/v lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 24/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
4 - Số 769/ĐHSP-ĐT V/v triển khai đào tạo trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết 17/02/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
5 - Số 213/ĐHTN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19 sau Tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
6 - Số 768/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 sau Tết Nguyên đán 2021 16/02/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
7 - Số 163/BC-ĐHTN BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đại học Thái Nguyên 01/02/2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
7 - Số 442/BGDĐT-GDĐH V/V TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 01/02/2021 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Xem chi tiết
9 - Số 418/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 01/02/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
10 - Số 410/ UBND-KGVX V/V CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 31/01/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
11 - Số 408/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 29/01/2021 UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xem chi tiết
12 - Số 53/ĐHSP-HCTC V/V ĐIỀU CHỈNH LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU - NĂM 2020 VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 28/01/2021 TRƯỜNG ĐHSP TN Xem chi tiết
13 - Số 38/UBND-VP V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 28/01/2021 UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG Xem chi tiết

14

Số 05/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

28/01/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xem chi tiết

15

SỐ 79/CT-BGDĐT CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

28/01/2021

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Xem chi tiết

16

SỐ 150/ĐHTN V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

28/01/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Xem chi tiết

 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TÌNH HÌNH COVID 2020

STT

VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

CHI TIẾT

1

Số 19/CT-TTg Chỉ thị Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/4/2020

Xem chi tiết

2

Số 3949/CV-BCĐ V/v tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

24/7/2020

Xem chi tiết

3

Số 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

4

Số 3961/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25/7/2020

Xem chi tiết

5

Số 2208/SYT-NVY V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)

26/7/2020

Xem chi tiết

6

Số 6082/VPCP-KGVX V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/7/2020

Xem chi tiết

7

Số 167/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/7/2020

Xem chi tiết

8

Số 257/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

27/7/2020

Xem chi tiết

9

Số 1252/SGTVT-QLVTPT&NL V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

27/7/2020

Xem chi tiết

10

Số 1294/ĐHTN-CTHSSV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/7/2020

Xem chi tiết

11

Số 2805/UBND-KGVX V/v tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

27/7/2020

Xem chi tiết

12

Số 2110/ĐHSP-HCTC V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

28/7/2020

Xem chi tiết

13

Số 1321/TB-ĐHTN Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị ngày 28/7/2020

29/7/2020

Xem chi tiết

14 Số 172/CV-BCĐ V/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 30/7/2020 Xem chi tiết
15 Số 2046/SXD-QLN V/v Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu chung cư, ký túc xa cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/8/2020 Xem chi tiết
16 Số 1480/ĐHTN V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người học đầu năm học mới 16/8/2020 Xem chi tiết
loading....