Đang xử lý.....

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 

Phùng Thị Hồng Dung

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ... XEM CHI TIẾT.

► Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ... XEM CHI TIẾT.

LINK ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

loading....