Đang xử lý.....

Thông tin chung về Olympic sinh học sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

Thông tin chung về Olympic sinh học sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

NỘI DUNG THI CUỘC THI OLYMPIC SINH HỌC SINH VIÊN

Quy định chung về đề thi: Đối tượng dự thi là sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng có liên quan tới sinh học (sinh học, khoa học tự nhiên, dược học, y học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, môi trường,....). Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai các trường đại học và cao đẳng có thể tham gia cuộc thi, các câu hỏi thi sẽ được giới hạn chủ yếu trong khuôn khổ của chương trình Sinh học đại cương.

THÔNG BÁO SỐ 3 V/v tổ chức Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 3 V/v tổ chức Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

THÔNG TIN CÁC KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN