Đang xử lý.....

Hội nghị Viên chức, Người lao động Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm học 2023-2024 

Vũ Đình Bắc

Ngày 06 tháng 9 năm 2023, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Từ Quang Tân - UVBTVĐU, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường; PGS.TS Bùi Đức Nguyên - UVBTVĐU, Phó Hiệu trưởng và 170 đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu từ các đơn vị, công đoàn bộ phận.

PGS.TS Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị.

PGS.TS Mai Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2022-2023; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác năm học 2023-2024 của Trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe TS. Từ Quang Tân – Thay mặt Công đoàn Trường trình bày báo cáo tổng hợp góp ý và giải trình kiến nghị của các đơn vị trong Trường.

Hội nghị được nghe báo cáo giám sát của Hội đồng Trường năm học 2022-2023 do TS. Phạm Thị Huyền - Thư ký Hội đồng Trường trình bày; TS. Nguyễn Thị Khương – Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2022-2023; Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường do PGS.TS. Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm trong năm học 2023-2024 nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường. PGS.TS Mai Xuân Trường đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện kịp thời.

100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Người lao động Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm học 2023-2024; Thông qua Quy chế điều chỉnh chi tiêu nội bộ của Trường.

Hội nghị Viên chức, Người lao động Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm học 2023-2024 động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2023-2024.

 

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường

 

TS. Nguyễn Thị Khương - Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị - đại diện Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2022-2023

TS. Phạm Thị Huyền - Thư ký Hội đồng Trường trình bày báo cáo giám sát của Hội đồng trường năm học 2022-2023

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

loading....