Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị 

Phạm Đức Hậu

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính có các đồng chí: Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy; Mai Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ; chi ủy các chi bộ; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; Ban Thư ký Hội Sinh viên; Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh và các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động thuộc các chi bộ phòng ban.

 

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc và quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; một số điểm mới trọng tâm so với các quy định trước đây phát sinh trong thực tiễn và đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.