Đang xử lý.....

THÔNG BÁO danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021 

     Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021. 

     Thông tin chi tiết liên hệ với PGS.TS Sỹ Danh Thường, Thư kí Hội đồng GSCS, điện thoại liên hệ: 0985.813.099, Email: thuongsd@tnue.edu.vn trước ngày 20/12/2021.       

 

loading....