Đang xử lý.....

Thông báo công khai danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2023 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo công khai danh sách ứng viên tham gia xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2023 (Có danh sách và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, email: phongkhcn-htqt@tnue.edu.vn (PGS.TS Phạm Văn Khang, Phó trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT, điện thoại: 0917.146.083) hoặc PGS. TS Sỹ Danh Thường – Thư ký hội đồng GSCS năm 2023 (điện thoại: 0985 813 099) (Xem chi tiết thông báo tại đây)

  TT     

  Họ và tên

(Ghi rõ học hàm/học vị)

Ngày sinh

Ngành/chuyên ngành

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn (GS/PGS)

Đăng ký xét tại Hội đồng GS Ngành/Liên ngành

Bản đăng ký

 1

TS. Nguyễn Thanh Bình

09/09/1986

Vật lý/Vật lý chất rắn

PGS

Vật lý 

PDF

SCAN (có chữ ký)

2

TS. Nguyễn Quốc Dũng

17/7/1982

Hóa học/Hóa lý thuyết và hóa lý

PGS

Hoá học và Công nghệ thực phẩm

Word

SCAN (có chữ ký)

3

TS. Hoàng Thị Thu Giang

06/09/1980

Văn học/Lí luận văn học

PGS

Văn học

Word

SCAN (có chữ ký)

4

TS. Diêm Đăng Huân

13/7/1980

Toán học/Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học

PGS

Toán học

PDF

SCAN (có chữ ký)

5

TS. Chu Mạnh Nhương

25/10/1983

Hóa học/Hoá phân tích

PGS

Hoá học và Công nghệ thực phẩm

Word

SCAN (có chữ ký)

6

TS. Nguyễn Thị Út Sáu

25/08/1982

Tâm lý học/Tâm lý học giáo dục

PGS

Tâm lý học 

Word

SCAN (có chữ ký)

7

TS. Từ Quang Tân

05/01/1979

Sinh học/Sinh lý người và động vật

PGS

Sinh học

Word

SCAN (có chữ ký)

8

TS. Trần Quốc Toàn

04/7/1984

Hóa học/Hóa lý thuyết và hóa lý

PGS

Hoá học và Công nghệ thực phẩm

Word

SCAN (có chữ ký)

loading....