Đang xử lý.....

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

Phùng Thị Hồng Dung

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký, GS.TS. Hoàng Bá Thịnh là thành viên đoàn, Ths. Vũ Thị Mai Anh - Giám sát của Đoàn; Đại diện Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Hà Trần Phương - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá CTĐT, lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; lãnh đạo 07 khoa có chương trình được đánh giá lần này, đại diện giảng viên của Trường.

PGS.TS. Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu.

 

PGS.TS. Bùi Đức Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phát biểu.

Thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn khảo sát; đồng chí đánh giá cao quá trình chuẩn bị minh chứng đợt khảo sát sơ bộ của Nhà trường nhằm chuẩn bị cho đợt đánh giá chính thức trong tháng 10 năm 2022.

PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi khảo sát

Trong đợt khảo sát sơ bộ, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 07 chương trình đào tạo trình độ đại học (Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tâm lý – Giáo dục, ngành Giáo dục học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Tin học) của Trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã thống nhất với Trường yêu cầu về danh mục các minh chứng cần chuẩn bị, số lượng các đối tượng phỏng vấn, lịch khảo sát cho đợt khảo sát chính thức các chương trình đào tạo và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần trong đợt tổ chức đánh giá ngoài.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phát biểu

Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ tại Trường, PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm và PGS.TS. Bùi Đức Nguyên - Phó Hiệu trưởng đã ký biên bản kết thúc đợt khảo sát sơ bộ.

 

PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm và PGS. TS. Bùi Đức Nguyên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường ký biên bản kết thúc đợt khảo sát sơ bộ

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 06/10/2022 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo tại Trường./.

          Một số hình ảnh của đợt khảo sát sơ bộ:

 

Chứng kiến ký Biên bản khảo sát sơ bộ của TTKĐCLGD –ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 07 chương trình đào tạo

tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học, ngành Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý – Giáo dục), Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Tiểu học

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Anh, ngành Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý – Giáo dục) Giáo dục Tiểu học

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học, ngành Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý – Giáo dục), Giáo dục Thể chất

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: ThS Lê Quang Đạt

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông

loading....