Đang xử lý.....

Hội nghị Viên chức – Người lao động Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023 

Phùng Thị Hồng Dung

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023 tại Hội trường C1.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Mai Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đỗ Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Bùi Đức Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Từ Quang Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Đồng Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và 171 đại biểu bầu từ các đơn vị, công đoàn bộ phận.

 

PGS.TS Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác

năm học 2022-2023 của Nhà trường.

 

TS. Đồng Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo  tổng hợp các góp ý, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp các góp ý, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày; báo cáo giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022 do đồng chí Thư ký Hội đồng trường trình bày; báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2022-2025 do đồng chí Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày; báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường do đồng chí Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày.

TS. Vũ Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

 

TS. Nguyễn Thị Ngân – Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục -  Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2022-2025.

 

TS. Phạm Thị Huyền – Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022.

 

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm trong năm học 2022-2023 nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường.

PGS.TS Mai Xuân Trường đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện kịp thời.

 

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí:

1. TS. Nguyễn Thị Ngân – Trưởng phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục – Trưởng ban.

2. PGS.TS Dương Thị Tú Anh – Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học – Uỷ viên.

3. TS. Nguyễn Thị Khương – Trưởng khoa Giáo dục Chính trị - Uỷ viên.

4. TS. Nguyễn Kiến Thọ - Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngữ văn – Uỷ viên.

5. ThS. Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch Công đoàn Phòng Đào tạo – Uỷ viên.

 

100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2022-2023; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

 

Hội nghị Viên chức – Người lao động Trường Đại học Sư phạm năm học 2022-2023 động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ - viên chức phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022-2023./.

 

Tác giả: Bộ phận truyền thông.

loading....