Đang xử lý.....

Tọa đàm khoa học về nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển giáo dục và đào tạo 

Vũ Đình Bắc

Ngày 09/5/2024, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã phối hợp cùng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước, mã số: KX.02.28/21-25 tổ chức tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo”. Tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm xác định các cơ sở khoa học liên quan tới hoạt động giáo dục và đào tạo, phục vụ việc xây dựng các nội dung trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIV.

Tham dự tọa đàm có GS. TS. Mạch Quang Thắng - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài KX02.28/21-25, các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài; Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Lí luận Chính trị và Lịch sử đảng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; TS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên; Đại diện Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Trường THCS Nguyễn Du, THCS Chu Văn An và Trường Tiểu học Trưng Vương; PGS.TS Từ Quang Tân – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, TS. Nguyễn Hữu Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN, đại diện lãnh đạo một số đơn vị; Các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên của Khoa Giáo dục Chính trị, Lịch sử của nhà trường.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, GS. TS. Mạch Quang Thắng - Viện Lịch sử Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài KX02.28/21-25 khẳng định tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi các nghiên cứu thực tiễn, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra từ thực tế nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong thời gian tới.

GS. TS. Mạch Quang Thắng - Viện Lịch sử Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài KX02.28/21-25 phát biểu khai mạc tọa đàm

PGS.TS Từ Quang Tân – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đã nhấn mạnh tọa đàm có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội cho giảng viên, các nhà khoa học của Nhà trường trình bày các kết quả nghiên cứu, góp phần tư vấn về định hướng, giải pháp để hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên và cả nước phát triển trong thời gian tới.

PGS.TS Từ Quang Tân – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN phát biểu tại tọa đàm

Dưới sự đồng chủ trì của GS. TS Mạch Quang Thắng và PGS.TS Từ Quang Tân, các đại biểu tham dự tọa đàm đã nghe các báo cáo tham luận, đồng thời, trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thúc đẩy hoạt động giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Lí luận Chính trị và Lịch sử đảng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu

PGS. TS Đỗ Hồng Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử trao đổi tại tọa đàm

Cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị của Trường đã tham gia 08 báo cáo tham luận, góp những tiếng nói quan trọng khi phân tích những thách thức hiện nay, đề xuất giải pháp để kế thừa, phát huy sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Tọa đàm khoa học đã kết thúc thành công, xác định được nhiều cơ sở khoa học, luận cứ trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới.

 

loading....