Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 30/06/2023 07:26 đến Hội trường C1

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, ngày 30/6/2023, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 20/5/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cùng các đồng chí đại diện cho UBKT Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Văn phòng Đảng ủy Đại học Thái Nguyên dự chỉ đạo Hội nghị. Đại biểu Trường Đại học Sư phạm có: đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, chi ủy các chi bộ, trưởng/phó các đơn vị thuộc Trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Bí thư/Phó Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên Trường và các đồng chí đảng viên được khen thưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Trần Phương khẳng định Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công, hoàn thành thắng lợi các nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Trường và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp để Đảng bộ Trường đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; để từ đó, đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt cho Ban Chấp hành, đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã đánh giá, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động và người học của Trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian vừa qua.

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Xuân Trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm lần thứ XX, giai đoạn 2020-2022 và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ giai đoạn giai đoạn 2023-2025.

 

Đồng chí Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm trong thời gian vừa qua. Đồng chí mong muốn, Đảng ủy Trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trọng tâm tại Hội nghị; phát huy các truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết của Trường để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Hồng Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 20/5/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các tham luận về công tác phát triển đội ngũ, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tham luận của các chi bộ tại Hội nghị

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Biểu quyết các chỉ tiêu tại Hội nghị

Hội nghị đã khen thưởng cho 04 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.

 

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2022

 

Khen thưởng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2022

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung, dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung trong các báo cáo và quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong giai đoạn 2023-2025./.

 

 

Tác giả bài viết: Th.S Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Đức Thắng

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông