Đang xử lý.....

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lý luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" do Trường Đại học Quảng Nam tổ chức 

Nhà trường thông báo thông tin Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lý luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" do Trường Đại học Quảng Nam tổ chức.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

loading....