Đang xử lý.....

Thông báo thông tin về Hội thảo khoa học Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy" do Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức 

Nhà trường thông báo đến cán bộ giảng viên và người học  về Hội thảo khoa học Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy"  do Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức. Trân trọng ./.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

loading....