Đang xử lý.....

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng 

PGS. TS Hà Trần Phương

Email: phuonght@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.546.296

 

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

PGS. TS Mai Xuân Trường

Email: truongmx@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912 739 257

 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

 • Hà Trần Phương

  Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng

 • Mai Xuân Trường

  Phó Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng

 • Đồng Văn Quân

  Ủy viên Ban Thường vụ

 • Bùi Đức Nguyên

  Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 • Từ Quang Tân

  Ủy viên Ban Thường vụ

 • Ngô Thị Thanh Quý

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Cao Thị Hà

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Hà Thị Thu Thủy

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Nguyễn Thị Hiền Lan

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Vũ Thị Hồng Hạnh

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Trần Thị Minh Huế

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Nguyễn Danh Nam

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Cao Tiến Khoa

  Ủy viên Ban Chấp hành

 •  Lê Thị Thu Hương

  Ủy viên Ban Chấp hành

 • Dương Ngọc Toàn

  Ủy viên Ban Chấp hành

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Dữ liệu đang được cập nhật...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Dữ liệu đang được cập nhật...

VĂN BẢN

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

LIÊN HỆ

 Dữ liệu đang được cập nhật...