Đang xử lý.....

Hội thảo quốc tế thường niên về giáo dục STEM lần thứ 4: IAMSTEM2021

Hội thảo quốc tế thường niên về giáo dục STEM năm 2021 được tổ chức từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021. Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan là đơn vị đăng cai tổ chức. Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên cùng với một số trường đại học, viện nghiên cứu của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia tham gia với vai trò đồng tổ chức hội thảo.

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER lần thứ 4 với chủ đề năm 2021 "Đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng khó khăn"

THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER năm 2021

V/v tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Giáo dục STEM "STEM literacy for New Asia"

V/v tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Nghiên cứu và Đào tạo trong Toán học ICREM9

Kính gửi: Các nhà khoa học

V/v tổ chức hội thảo quốc tế đổi mới trong đào tạo giáo viên (ICTER) lần thứ 3 với chủ đề "Teacher Competencies for education 4.0"

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"