Đang xử lý.....

Cơ hội việc làm 

Quản trị viên

Người học sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, có thể giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp (đại học, cao đẳng, trung cấp), các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường tiểu học và các trường mầm non trên cả nước.

Người học sau tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục ở trong và ngoài nước, làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Người học sau tốt nghiệp có khả năng thích ứng, dịch chuyển nghề nghiệp theo xu hướng vận động, phát triển của xã hội và nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân: phóng viên, nhà báo, hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp, nhà quản lý, ….

loading....