Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 17/08/2022 15:58 đến Hội trường C1

Trong hai ngày 17 và 18/8/2022, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị  lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Mai Xuân Trường – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Đỗ Hồng Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Bùi Đức Nguyên – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Từ Quang Tân – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Đồng Văn Quân -  Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; chi uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động các đơn vị trong Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Trần Phương giới thiệu những nội dung sẽ học tập trong Hội nghị và nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ. Sau đợt học tập, Đảng ủy sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của Nhà trường; căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị.

 

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ Trường trình bày các nội dung cơ bản các Nghị quyết: Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do đồng chí Hà Trần Phương trình bày; Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do đồng chí Bùi Đức Nguyên trình bày; Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do đồng chí Đồng Văn Quân trình bày.

Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết

 

Đồng chí Đồng Văn Quân -  Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Trường quán triệt Nghị quyết

 

Đồng chí Bùi Đức Nguyên – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Trường quán triệt Nghị quyết

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Ths. Vũ Đình Bắc

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông