Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 29/12/2022 00:00 đến Hội trường C1

Trong hai ngày 29, 30 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

Chỉ đạo và tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy; Mai Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ; chi ủy các chi bộ; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; Ban Thư ký Hội Sinh viên; Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh; các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động thuộc các chi bộ trong Trường.

Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị là dịp để cấp ủy các cấp, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên viên chức, người lao động trong toàn Trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản, nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do đồng chí Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy báo cáo; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo.

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng báo cáo Chuyên đề 1 và Chuyên đề 2

 

 

Đồng chí Mai Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng uỷ báo cáo Chuyên đề 3 và Chuyên đề 4

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của Đảng bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ nội dung 04 chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người Đảng viên trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Đức Thắng

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông