Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 23/03/2023 15:00 đến Hội trường C1

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh uỷ và tương đương đến cơ sở và tập huấn công tác Đảng năm 2023.

Chỉ đạo và tham dự Hội nghị, đại biểu Đảng ủy Đại học Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà - UV BTV Đảng ủy ĐHTN, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - UV BCH Đảng bộ ĐHTN, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể; đại biểu Trường Đại học Sư phạm có: Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ; chi ủy các chi bộ; Thường trực Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Công đoàn, Hội Sinh viên; Hội Cựu chiến binh Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường.

 

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị là dịp để cấp ủy các cấp, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong Trường nhận thức đầy đủ những định hướng cơ bản, nắm vững những nội dung cốt lõi thông qua việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh uỷ và tương đương đến cơ sở do đồng chí Hà Trần Phương - Bí thư Đảng ủy báo cáo gồm 05 bộ quy trình về: (1) Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; (2) Quy trình giám sát chuyên đề; (3) Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; (4) Quy trình giải quyết tố cáo; (5) Quy trình thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - UV BTV Đảng ủy ĐHTN, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên chỉ đạo triển khai tập huấn công tác Đảng năm 2023.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - UV BTV Đảng ủy ĐHTN,  Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên tập huấn công tác Đảng năm 2023

 

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 89 và tập huấn công tác Đảng năm 2023, các đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục quán triệt các nội dung đến cán bộ, đảng viên của đơn vị trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

 

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản của Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư và nội dung tập huấn công tác Đảng năm 2023, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông