Đang xử lý.....

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 23/11/2020 15:38 đến Hội trường C2 - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Mai Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; đồng chí  Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Đỗ Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đến từ 24 chi bộ trong Trường

Đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.   

 

Đồng chí Mai Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP báo cáo tại Hội nghị.

 

Để tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025 có hiệu quả, đồng chí Hà Trần Phương đã yêu cầu các chi bộ coi đây là một nội dung sinh hoạt thường kỳ, xây dựng và chỉ đạo thực hiện thành công chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị.