Đang xử lý.....

Danh sách cấp chứng chỉ năm 2018 

Phùng Thị Hồng Dung

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính Hạng II

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng III

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học phổ thông Hạng II

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non Hạng III

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non Hạng II

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học cơ sơ Hạng II

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học cơ sơ Hạng I

Tải về danh sách

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Tải về danh sách