Đang xử lý.....

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học, đào tạo theo hình thức VLVH năm 2018 

Phùng Thị Hồng Dung

TT

Nội dung

Quyết định & Danh sách

1

Ngành GD Mầm non, lớp K16C, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

2

Ngành GD Mầm non, lớp K2A, tại Trường CĐVHNT Tây Bắc

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

3

Tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học, đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

4

Ngành GD Mầm non, lớp K16B,tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

5

Ngành Sư phạm Ngữ văn, lớp K16, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

6

Ngành GD Tiểu học, lớp K10C, tại Trường CĐSP Thái Nguyên

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

7

Ngành GD Mầm non, lớp K14C, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

8

Ngành GD Mầm non, lớp K16C, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

9

Ngành GD Mầm non, tại Trung tâm GDTX tỉnhCao Bằng

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

10

Ngành GD Tiểu học, lớp K11, tại Trung tâm GDTX tỉnhCao Bằng

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

11

Ngành GD Mầm non, lớp K8A, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

12

Ngành GD Mầm non, lớp K5AB, tại Trường Cao đẳng Sư phạmHà Giang

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

13

Ngành GD Mầm non, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

14

Ngành GD Mầm non, tại Trường CĐSP Thái Nguyên

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

15

Ngành GD Mầm non, tại Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây

16

Ngành GD Mầm non, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình

Tải tại đây

Danh sách

Tải tại đây