Đang xử lý.....

Quyết định và Danh sách công nhận kết quả và cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh ... (đợt thi ngày 25/8/2019) 

Phùng Thị Hồng Dung

► Quyết định ... Xem chi tiết.

► Danh sách Trình độ B1 ... Tải về.

► Danh sách Trình độ B2 ... Tải về.