Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch 2111/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Quyêt định Ban hành Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

2111/QĐ-ĐHSP
30/08/2022
PGS.TS. Mai Xuân Trường
Quyêt định Ban hành Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Kế hoạch

 

PGS.TS. Mai Xuân Trường 17/01/2023 Ban hành Quy định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Xuân Trường 17/01/2023 Ban hành Quy định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 của Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Xuân Trường 16/11/2022 Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Xuân Trường 16/11/2022 Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Xuân Trường 27/10/2022 Ban hành Quy định tạm thời về quy trình, hướng dẫn thanh toán và mẫu biểu chứng từ kế toán tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS. TS Mai Xuân Trường 23/11/2021 Ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022
PGS. TS Mai Xuân Trường 23/08/2021 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường 02/12/2020 Quyết định V/v áp dụng hóa đơn điện tử
Đoàn Dũng Trí 12/11/2020 Thông báo giá điện, nước sinh hoạt của sinh viên ở Ký túc xá
PGS.TS Mai Xuân Trường 27/07/2020 V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021